دوره آموزشی توجیهی پلیس یاران شرکت نیک نوید پارس

گزارش تصویری از دوره آموزشی در مجلس و دیگر پروژه ها سه ماهه اول 1402

گزارش تصویری از دوره آموزشی در مجلس – سه ماهه اول 1402 پیرو دستور رئیس پلیس پیشگیری ف .ا تهران بزرگ مبنی بر آموزش توجیهی بدو و حین خدمت، این موسسه نسبت به برگزاری جلسات آموزشی در سه ماهه اول سال 1402 توسط مدیر اجرایی اقدام نموده است.      

Read More
نیک نوید پارس - دوره آموزش حفاظتی مراقبتی - مجلس - 1401

گزارش تصویری آموزش – مجلس 1401

گزارش تصویری از دوره آموزشی در مجلس – سه ماهه چهارم 1401 پیرو دستور رئیس پلیس پیشگیری ف .ا تهران بزرگ مبنی بر آموزش توجیهی بدو و حین خدمت، این موسسه نسبت به برگزاری جلسات آموزشی در سه ماهه چهارم سال 1401 توسط مدیر اجرایی اقدام نموده است.

Read More

شرکت ارتباطات زیرساخت

«شرکت ارتباطات زیرساخت» پیرو سیاستها و برنامه های کلان نظام جمهوری اسلامی و در راستای ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تاسیس شد. این شرکت به عنوان شرکتی مستقل از شرکت مخابرات ایران به فعالیت خود ادامه داد. اما این استقلال، روندهای تاریخی را طی نمود.

Read More