دوره آموزشی توجیهی پلیس یاران شرکت نیک نوید پارس

گزارش تصویری از دوره آموزشی در مجلس و دیگر پروژه ها سه ماهه اول 1402

گزارش تصویری از دوره آموزشی در مجلس – سه ماهه اول 1402 پیرو دستور رئیس پلیس پیشگیری ف .ا تهران بزرگ مبنی بر آموزش توجیهی بدو و حین خدمت، این موسسه نسبت به برگزاری جلسات آموزشی در سه ماهه اول سال 1402 توسط مدیر اجرایی اقدام نموده است.      

Read More
نیک نوید پارس - دوره آموزش حفاظتی مراقبتی - مجلس - 1401

گزارش تصویری آموزش – مجلس 1401

گزارش تصویری از دوره آموزشی در مجلس – سه ماهه چهارم 1401 پیرو دستور رئیس پلیس پیشگیری ف .ا تهران بزرگ مبنی بر آموزش توجیهی بدو و حین خدمت، این موسسه نسبت به برگزاری جلسات آموزشی در سه ماهه چهارم سال 1401 توسط مدیر اجرایی اقدام نموده است.

Read More