۶۶۹۶۷۸۴۹-۵۰

امنیت شبکه های فدرال

Foto


 اقدامات فدرال برای فعالیت‌های اساسی به سیستم‌های فن آوری اطلاعات و شبکه‌های کامپیوتری وابسته است که این سیستم‌ها با تهدیدات سایبری بزرگ و متنوعی مواجه هستند.
این تهدیدات هم شامل هکرهای ساده و هم اجزاء نفوذی تکنیکی است که از فناوری‌های نفوذی بسیار پیشرفته علمی استفاده می‌کنند،
حمله‌های مخرب زیادی برای سرقت تخریب و نابودی اطلاعات حیاتی سیستم ها طراحی شده اند.

امنیت شبکه های فدرال

سازمان امنیت ملی"DHS "به جهت ارتقاء سیاست‌های رایج برای بهبود عملکرد های مبتنی بر خطر و افزایش توانمندی‌سازی مواجه با تهدیداتی که به سرعت درحال تغییر هستند با همه  ادارات کشوری و آژانس‌های خصوصی تعامل می‌کند.پس از محافظت از سیستم‌ها برای کمک بیشتر در محافظت از شبکه‌های اطلاعاتی می‌تواند بر سرعت کشف تهدیدات متمرکز شود.

امنیت شبکه های فدرال

 این رویکرد سازمانی ، ما را در متحول ساختن روش‌هایی که آژانس‌های کشوری برای مدیریت شبکه‌های مجازی بکار می‌برند، و این تحول از طریق استفاده از ابزارها و سرویس‌های راهبردی که سرعت و کار آمدی دستیابی به امنیت فضای مجازی را افزایش می‌دهند امکان پذیر است.

 
منبع:  دی اچ اس