۶۶۹۶۷۸۴۹-۵۰

برگزاری آموزش های مهارت محور، یکی از ماموریت های مهم دانشگاه امین

Foto


برگزاری آموزش های مهارت محور، یکی از ماموریت های مهم دانشگاه امین گروه ناجا- فرمانده دانشگاه علوم انتظامی امین، برگزاری آموزش های مهارت محور را یکی از ماموریت های مهم دانشگاه عنوان کرد و گفت: یکی از فرصت های مهم دانشگاه امین، به کارگیری آموزش های عملی برای دانشجویان است.
 

 

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سردار "لطفعلی بختیاری" در همایش "فرصت ها و چالش های مهارت محوری در آموزش نیروهای مسلح" که با حضور معاون و جانشین آموزش ستاد کل نیروهای مسلح و مسئولان حوزه تربیت و آموزش نیروهای مسلح در دانشگاه امین برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاه علوم انتظامی امین علاوه بر مسئولیت تربیت افسران بدو ورود، ماموریت اجرای آموزش های مهارت محور را نیز بر عهده دارد.

وی، مسئولیت تحصیلات تکمیلی، تولید علم پلیسی و پژوهشی در ناجا، اجرای دوره های بصیرت و جانشین پروری، برنامه ریزی و اجرای آموزش پلیس های بین المللی و آموزش افسران و درجه داران زن در مرکز آموزش زنان پلیس را از سایر ماموریت های دانشگاه علوم انتظامی امین برشمرد.

فرمانده دانشگاه علوم انتظامی امین به برگزاری دوره های آموزش های مهارتی برای دانشجویان این دانشگاه اشاره کرد و گفت: یکی از فرصت های مهم دانشگاه امین، به کارگیری آموزش های عملی است؛ با برگزاری این دوره آموزشی، مدت زمان حضور دانشجویان فارغ التحصیل این دوره، پنج ماه بیشتر از سایر دانشجویان دوره های قبلی است، به گونه ای که دانشجویان دوره 25 مصوب این دانشگاه در پایان مراسم فارغ التحصیلی، از روحیه مناسب و شاداب برخوردار بودند.#

انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

برگزاری آموزش های مهارت محور، یکی از ماموریت های مهم دانشگاه امین

برگزاری آموزش های مهارت محور، یکی از ماموریت های مهم دانشگاه امین

برگزاری آموزش های مهارت محور، یکی از ماموریت های مهم دانشگاه امین

برگزاری آموزش های مهارت محور، یکی از ماموریت های مهم دانشگاه امین

برگزاری آموزش های مهارت محور، یکی از ماموریت های مهم دانشگاه امین

برگزاری آموزش های مهارت محور، یکی از ماموریت های مهم دانشگاه امین

برگزاری آموزش های مهارت محور، یکی از ماموریت های مهم دانشگاه امین