۶۶۹۶۷۸۴۹-۵۰

مصاحبه ای با آقای صفدری مدیراجرایی مؤسسه

Foto


 

امور اجرائی « مؤسسه نیک نوید پارس » با بهره گیری از پرسنل بازنشسته نیروی انتظامی که سالیان متمادی تجارب فعالیت در زمینه مسائل انتظامی را دارا می باشند وظیفه دارد افرادیکه توسط امور اداری جذب و به این واحد معرفی می گردد را با توجه به نیاز و با در نظر گرفتن میزان توانایی آنان و با ارائه آموزشهای لازم بکارگیری نموده و با سرکشیهای غیر مترقبه ضمن ارزیابی میزان کارائی پرسنل با برطرف نمودن معایب موجود خواسته کارفرمایان محترم را در پروژه های مختلف تأمین نماید، این واحد علاوه بر موارد اشاره شده وظیفه دارد پیرامون صیانت از پرسنل در جهت تقویت روحیه آنان و بالا بردن میزان مسئولیت پذیری و علاقه مندی پرسنل نسبت به وظایف محوله تلاشهای مؤثری بعمل آورد.


امید است به یاری خداوند منان و همچنین با تلاشهای پرنسل زیر مجموعه در پروژه های مختلف در جهت سربلندی مؤسسه و نیل به اهداف عالیه گامهای مؤثری برداشته شود.