۶۶۹۶۷۸۴۹-۵۰

پلیس و دغدغه های حقوقی

Foto


یکی از حقوق شهروندان، امنیت است. برخی حتی امنیت را هدف حقوق می‌دانند و معتقدند قوانین باید هدف عالی افزایش امنیت را تامین کنند.
دولت در معنای عام خود، تکلیف تامین این حق شهروندان را برعهده دارد و در کشورهای مختلف بخش عمده‌ای از این وظیفه به وسیله نیروی پلیس تامین می‌شود. امروزه در برخی کشورها خصوصی‌سازی تا به آنجا پیش رفته است که حتی تامین امنیت نیز در حال واگذاری به بخش خصوصی است. در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
فلسفه حضور پليس در همه جوامع و کشورها، تامين امنيت براي تک تکِ اعضای جامعه است. هر وقت در خيابان يا در يک مرکز خريد يا در يک پارک يا هرکجاي ديگر در حال قدم زدن هستيم، همين که ببينيم يک يا چند افسر پليس در آن محل حاضرند خيال‌مان راحت مي‌شود و با احساس امنيت تمام، از آن محيطي که در آن هستيم لذت مي‌بريم. هر وقت در يک گره کورِ ترافيکي گرفتار مي‌شويم، اولين دليلي که به نظرمان مي‌رسد اين است که احتمالا در اين چهارراه پليس حضور ندارد که اتومبيل‌ها اين‌طور در هم رفته‌اند و بيرون نمي‌آيند. هرکجا که ما احساس نياز به امنيت کنيم يا اين که احساس کنيم امنيت‌مان به خطر افتاده، اولين چيزي که به ذهن‌مان مي‌رسد اين است که بايد پليس را خبردار کنيم تا به داد ما برسد و اين امنيت را براي‌مان تضمين کند.
بله، بلافاصله به فکر مي‌افتيم که از پليس کمک بخواهيم. پليس هم هميشه و به طور سنتي در اختيار دولت‌ها بوده است. در واقع در طول تاريخ جوامع بشري، همواره تامين امنيت مرزي و داخليِ کشورها به عهده دولت‌ و حکومت بوده چرا که تامين امنيت، اصلي‌ترين وظيفه هر حکومتي است.

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی نیک نوید پارس