۶۶۹۶۷۸۴۹-۵۰

چگونه از سرقت موتور سیکلت پیشگیری کنیم

Foto


چگونه از سرقت موتورسيکلت ‌پيشگيري كنيم؟

 گروه اجتماعی - موتورسيکلت به‌دليل سهولت در سرقت، همواره مورد توجه سارقان است و لازم است براي پيشگيري از سرقت آن، مواردي را رعايت كنيم. براساس بررسي‌هاي صورت‌گرفته، بيشترين علل سرقت‌ موتورسيكلت به‌دليل غفلت مالباختگان و عدم رعايت موارد پيشگيري از سرقت بوده است.
 

به گزارش پایگاه خبری پلیس به نقل از هفته نامه امین جامعه، غفلت و نا آگاهي نسبت به موارد ايمني، زمينه سوءاستفاده سارقان و سرقت موتورسيكلت را فراهم مي‌كند؛ در بسياري از موارد مشاهده‌شده كه موتورسيكلت‌ها بدون تجهيزات ايمني در خيابان رها و سارقان و افراد سودجو نيز از فرصت‌ استفاده مي‌کنند و دست به سرقت مي‌زنند.

    از قراردادن اسناد و مدارك به‌ويژه مدارك موتورسيکلت در كنار آن خودداري کنيد.

    از جاگذاشتن سوئيچ روي موتورسيكلت يا واگذاري آن به افراد ناشناس و غيرمطمئن به عناوين مختلف خودداري کنيد.

    موتورسيكلت خود را به لوازم ايمني مانند سوئيچ مخفي، قفل با شاخ، قفل زنجير ضد برش و قفل‌هاي ايمني ديگر مجهز كنيد.

    ساخت كليد يدكي براي موتورسيكلت را به افراد ناشناس و متفرقه نسپاريد.

    موتورسيكلت را در مكان امن و مناسب پارك كنيد.

    موتورسيكلت خود را حتي براي لحظه‌اي كوتاه، بدون برداشتن سوئيچ ترك نكنيد.

    چنانچه از افراد ناشناس موتورسيكلت خريده‌ايد، قفل‌هاي آن را تعويض كنيد.

    درصورت سپردن موتورسيكلت به تعميرگاه، سوئيچ را فقط به مسئول تعميرگاه تحويل دهيد.

    حتما نسبت به شماره‌كردن و نصب پلاك روي موتورسيكلت خود اقدام كنيد.


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران