۶۶۹۶۷۸۴۹-۵۰

اهداف و چشم انداز موسسه

Foto


اهداف و چشم انداز مؤسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی نیک نوید پارس :

۱. ارتقاء ضریب حفاظتی و امنیتی

۲. طراحی و ارائه مشاوره در طرح های حفاظتی یا عناصر تامین کننده حفاظت

۳.ایجاد احساس امنیت هرچه بیش تر برای مردم و کاستن از احساس ناامنی

۴. ایجاد اشتغال و استفاده از امکانات بالقوه موجود در جامعه

۵.حفاظت از امکان و تاسیسات خصوصی و دولتی فاقد طبقه بندی حفاظتی

۶.حفاظت از شعب غیر مادر بانک های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه

۷.حمل و نقل پول و اوراق بهادار مربوط به شعب غیر مادر بانک های دولتی و غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و اسناد و اشیا بهادار

۸.حفاظت از اماکن تفریحی، فرهنگی-آموزشی، ورزشی، درمانی، زمین ها و تاسیسات کشاورزی، سیلوها و انبارهای کالا و پروژه های عمرانی و محلات، مجتمع های مسکونی، تجاری و صنعتی

۹.توزیع و نصب سامانه های حفاظتی، مراقبتی و الکترونیکی

۱۰. مراقبت از گردشگران

۱۱. طراحی و مشاوره در زمینه طرح های حفاظتی و مراقبتی و الکترونیکی

۱۲. تولید، واردات و صادرات اقلام و تجهیزات حفاظتی و الکترونیکی