۶۶۹۶۷۸۴۹-۵۰

شرایط جذب نیرو

Foto


نحوه جذب و بکارگیری نیروها در موسسه نیک نوید پارس :

 

1-   ارائه معرفی نامه از فردی که مورد تایید موسسه باشد .

2-   تکمیل فرم تقاصای کار .

3-   ارائه کپی شناسنامه تمام صفحات ، کارت ملی پشت و رو ، کارت پایان خدمت پشت و رو ، مدرک تحصیلی ، 6 قطعه عکس رنگی تمام رخ .

4-   مصاحبه و ارزیابی توسط مدیر امور اداری .

5-   تایید و اخذ دستور مدیر عامل .

6-   معرفی به اداره تشخیص هویت و مراکز بهداری ناجا جهت اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و گواهی عدم اعتیاد .

7-   ارائه شماره حساب بانک تجارت .

8-   ارائه معرف .

9-   تحویل البسه و ملزومات و تجهیزات مورد نیاز .

10-ارائه آموزشهای لازم در رابطه با شرح وظایف و ماموریتهای محوله .

11-معرفی به امور اجرایی جهت بکارگیری .

12-تنظیم قرارداد کاری .

13-اقدامات لازم جهت بیمه تامین اجتماعی .

14-معرفی به مراکز آموزشی مورد تایید ناجا جهت آموزش یک هفته­ای .

15-سایر اقدامات لازم جهت پرداخت حقوق و مزایای قانونی نامبرده .