۶۶۹۶۷۸۴۹-۵۰

برنامه های آموزشی

Foto


آموزش مؤسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی نیک نوید پارس

لازمه انجام بهینه و مطلوب در هر کاری آموزش است. بدیهی است در صورت عدم آموزش،بهره وری لازم در کار حاصل نخواهد شد.یکی از اهداف تاسیس و فعالیت های شرکت ها و مؤسسات حفاظتی و مراقبتی،بکارگیری نیروهای آموزش دیده و دارای صلاحیت  بجای افراد و شبگردهای فاقد آموزش قبلی در امور نگهبانی  می باشد.شرکت ها و مؤسسات حفاظتی و مراقبتی پلیس پیشگیری ناجا به عنوان اولین لایه پیشگیری از وقوع جرایم و در راستای برقراری و تحقق امنیت پایدار در جامعه،برابر دستور العمل ابلاغی از مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا موظف هستند قبل از بکارگیری نیروهای نگهبان و همچنین در حین کار،آموزش های لازم را به آنها ارائه نمایند و بطور مستمر نیز ادامه داشته باشد لذا به همین منظور در هر استان از جمله تهران،آموزشگاه اختصاصی برای آموزش مدیران شرکتها و مؤسسات و نگهبانان مربوطه با مجوز های لازم تایین گردیده اند و در زمینه فعالیت دارند.

مؤسسه نیک پارس در راستای شرح وظایف محوله در این زمینه اهتمام ورزیده و در هنگام جذب نگهبانان علاوه بر آموزشهای لازم و چهره به چهره توسط مدیران داخلی که از افسران مجرب و بزنشسته نیروی انتظامی هستند و با اعزام آنان به آموزشگاه مذکور،آموزشهای تکمیلی را در مدت 8 روز جمعا 64 ساعت (38 ساعت نظری و 26 ساعت عملی) در15 طرح درس شامل:1- آشنایی با شرکت ها و مؤسسات حفاظتی ومراقبتی و ماموریت های محوله

2- وظایف نگهبانی 3- آشنایی با تجهیزات انفرادی 4- رعایت طبقه بندی و اصول حفاظتی 5- انواع سرقت و نحوه پیشگیری آنها 6- دانستنیهای حقوقی 7- حفاظت فیزیکی از اماکن و تاسیسات 6- طرز برخورد با افراد مظنون  9- نحوه مقابله با حوادث غیر متفرقه 10- گزارش نوین 11- اطفاء حریق 12- کمک های اولیه 13- الگوهای رفتاری نگهبان 14- آسیب های شغل نگهبانان 15- دفاع شخصی، فرا گرفته سپس با نظارت روزانه و مستمر آنان را در محل نگهبانی، بکارگیری می نمائیم.

 

تعریف نگهبان و وظایف نگهبان :

1- تعریف نگهبانی : به روش ها و اقدامات قانونمندی گفته می شود که موجب تأمین امنیت، حفظ و حراست از اموال، اماکن و تأسیسات محدوده نگهبانی اطلاق می گردد.

2- وظایف نگهبان سه بخش و به شرح ذیل می باشد.

وظایف کلی :

انجام بخشی از خدمات انتظامی در محلات و مناطق مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری که خلاء حضور پلیس زمینه ساز جرایم و ناامنی می گردد و شامل وظایف عمومی و اختصاصی نگهبانی می باشد.

وظایف عمومی :

3- نگهبان ملزم به رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی از طریق مسئول خود می باشد.

4- نگهبان می بایست همراه با لباس فرم کامل و تمیز و ظاهری آراسته در محل مأموریت خود حضور یابد و همچنین از به همراه داشتن تجهزات کامل خود اطمینان حاصل نماید.

5- کلیه نگهبانان موظف و مکلف هستند وظایف مشروح زیر را در موقع تحویل گرفتن محل نگهبانی کاملا درک نموده و طبق آن رفتار نمایند.

6- نخستین وظیفه هر نگهبان داشتن آگاهی کامل از وظایف مربوطه می باشد و گرنه نباید به نگهبانی گمارده شود.

7- هر نگهبان قبل از اعزام به محل نگهبانی مربوط وظایف خود را بشرح ذیل می بایست مد نظر قرار دهد.

8- مسئولیت نگهداری این محل از هر لحاظ به عهده اوست.

9- در محل مأموریت خود با روش متانت که شایسته مقام نگهبانی باشد انجام وظیفه نموده، همواره هشیار بوده و آنچه را که می بینید و می شنود و حتی به نظر برسد، مورد توجه دقیق قرار دهد.

10- هر وضع غیر عادی را که در محوطه نگهبانی خود می بیند یا می شوند گزارش دهد.

11- قبل از اینکه طبق مقررات تعویض شود محل نگهبانی خود را ترک ننماید.

12- از گفتگوهای غیر ضروری اجتناب نموده و با افراد غیر مسئول و متفرقه مراوده و بحث و تبادل نظر ننماید.

13- در هنگام بروز هر نوع ضایعه و حوادث طبیعی و غیر طبیعی شامل سیل، زلزله، طوفان، آتش سوزی و ... ضمن انجام اقدامات لازم مراتب را سریعاً به مراکز امداد و نجات و مسئولین مربوطه اعلام نماید.

14-  در حین انجام وظایف چنان چه به مواردی برخود نموده که از آن آگاهی ندارد، سر شیفت نگهبانی و یا مسئولین مربوطه را مطلع و کسب دستور نماید.

15- کلیه علایم قراردادی بین خود و سر شییفت و همچنین عوامل کلانتری ها و یا پاسگاه های محل های نگهبانی خود را مد نظر داشته و به موقع از آنها بهره برداری نمایید.

16- کلیه عوامل و دستورات صادره را در حین نگهبانی به موقع اجرا گذارده و در موقع تحویل امور نگهبانی، نگهبان بعدی را آگاه سازد.

17- با کلیه مأمورین و عوامل کلانتری ها و یا پاسگاه های محل مأموریت خود نهایت همکاری را نماید.

18- ورود و خروج افراد را به محدوده نگهبانی خود دقیقاً کنترل نموده و مانع ورود افراد ممنوع الورود شود.

19- هنگام تعویض نگهبانی اعمال زیر را با حضور سیر شیفت قدیم و جدید انجام می گیرد :

20- نگهبان قدیم وظایف خاص محل نگهبانی را به نگهبان جدید یادآور می شود و در صورت وجود دستورات کتبی راجع به انجام وظایف، عیناً به نگهبان جدید تحویل می نماید.

21- کلیه وسایل محل نگهبانی را به نگهبان جدید تحویل می نماید.

22- کلیه قفل درها  انبار ها و کلیدها را کنترل نموده و به نگهبان جدید تحویل می نماید.

23- در صورت برخورداری محل نگهبانی از سیستم های کنترلی، می بایست کلیه سیستم ها و مونیتر ها بازدید و از کارکرد دوربین ها مطمئن شوند.

24- کلیه تجهیزات ایمنی از جمله وسایل اطفاء حریق و محل نگهداری آنها بازدید شود.

25-دفتر ثبت وقایع نگهبانی نگهبانی را کنترل نموده و با اطمینان از اینکه نگهبان قدیمی کلیه وقایع را درآن ثبت کرده است آنگاه دفتر تحویل نگهبان جدید شود.

26- گشت اولیه در محدوده نگهبانی انجام شود و نگهبان قدیمی کلیه مطالب لازم را که به نظر او می رسد و وقایعی را که در زمان نگهبانی رخ داده است را به اطلاع نگهبان جدید برساند.

27- در صورت استفاده مشترک از تجهیزات انفرادی تجهیزات فوق به نگهبان تحویل داده شود و به صورت کتبی صورتجلسه گردد و نگهبان جدید می بایست از کامل بودن و سالم بوده تجهیزات فوق مطمئن شود و آنها را تحویل گیرد.

28- در صورت عدم استفاده مشترک از تجهیزات انفرادی پس از تحویل نگهبانی نگهبان می بایست وسایل و تجهیزات خود را به سر شیفت تحویل دهد و به صورت کتبی صورتجلسه گردد.