۶۶۹۶۷۸۴۹-۵۰

دوربین های مداربسته

Foto


1 )بخش دوربینهای مدار بسته :

 

 ویژه مراکز اداری ، تجاری ، مسکونی ، کشاورزی ، دامداری  تاسیساتی 

دوربینهای مدار بسته


1-1-الف)  IP

1-1-ب) دید در شب

1-1-ج) دوربینهای گردان

 

 دستگاههای ضبط تصاویر :

 

1-2-الف) DVR

2-1-ب) NVR

3-1) انتقال تصاویر : WEB و تحت شبکه

4-1) مانیتورینگ  تصاویر : اتاق مانیتورینگ ، ویدئو پروژکشن

5-1) اجاره  سیستمهای مدار بسته :تک دوربینه و چهاردوربینه برای مدت محدود برای پروژه های ساختمانی و غیره
فواید استفاده از این سیستمها :

1.کمک به تحقیقات پلیس در شناسایی و پیگرد مجرم

2.ایجاد حس روانی و مسئولیت پذیری پرسنل کم کار در محل کار

3.ایجاد حس روانی تأمین امنیت افراد در محیط مورد نظارت

4.افزایش ترس از ارتکاب به جرم و کاهش جرائم

5.مدیریت مکان و کنترل تردد در محیط مانند مجتمع های مسکونی ، تجاری ، صنعتی ، کشاورزی ، رفاهی ، تفریحی

ویدئو