نیک نوید پارس در نمایشگاه تخصصی عینک تهران تاپکس خرداد 14020

پلیس یار در در چهاردهمین نمایشگاه تاپکس تهران

با توجه به درخواست ریاست محترم اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک جهت برگزاری چهاردهمین نمایشگاه علمی تخصصی عینک تهران (تاپکس) در محل مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو، این موسسه با استقرار ده نفر پلیس یار به همراه سرپرست مربوطه مسئولیت حفاظت و برقراری نظم و امنیت را در خردادماه 1402 به عهده گرفت و پس از سه روز به بهترین شکل از نظر کمی و کیفی نمایشگاه به پایان رسید.

Leave a Comment